Izvještajna sjednica Skupštine Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije

Na temelju članaka 25., 26. i 31. Statuta Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije, sazivam redovnu Izvještajnu sjednicu Skupštine Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije, koja će se održati u nedjelju 03. veljače 2019. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Š.K. ”Sloga” Pačetin u Pačetinu, Braće Nudić 13.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
– radnog predsjedništva
– zapisničara
– dva ovjerovitelja zapisnika
– povjerenstva za utvrđivanje broja nazočnih članova Skupštine
2. Izvješće povjerenstva za utvrđivanje broja nazočnih članova Skupštine
3. Izvješće o radu Saveza u 2018. godini i Financijsko izvješće (predsjednik)
4. Izvješće Nadzornog odbora (predsjednik N.O.)
5. Izvješće Komisije za mlade
6. Prijedlog Plana rada Saveza za 2019. godinu i Financijskog plana
7. Prijedlog Plana rada Komisije za mlade
8. Rasprava po prijedlozima i usvajanje
9. Različito

IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA 2019.