3. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI FESTIVAL MLADIH ŠS VSŽ

Babina Greda, 05.03. – 06.03.2022. Standard: 60´+30″, 6 kola. Rejtingira se kod Fide.

Open U12: / raspis/najava/rezultati
Open U16: / raspis/najava/rezultati
Open U20: / raspis/najava/rezultati