O nama

ŠAHOVSKI SAVEZ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
MBS: 1233521
OIB: 97715293709
IBAN: HR17 2485003 1100230436
Sjedište: HR-32241 Stari Jankovci
Web: www.vuk-sri-chess.hr
mob: 095 444 555 1;
e-mail: anto.majica@gmail.com

Predsjednik Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije:

Anto MAJIĆ
mob: 095 444 555 1;
e-mail: anto.majica@gmail.com

Dopredsjednik Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije:

Luka Kalinić
mob: 098 16 99 109;
e-mail: luka.kalinic@optinet.hr

Tajnik Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije:

Josip STOČKO
mob: 098 96 60 451
e-mail: josip.stocko@gmail.com

Predstavnici ŠS VSŽ u Skupštini HŠS

Anto MAJIĆ
mob: 095 444 555 1;
e-mail: anto.majica@gmail.com

Luka Kalinić
mob: 098 16 99 109;
e-mail: luka.kalinic@optinet.hr

Mario Zovko
mob: 098 86 86 87;
e-mail: zovkom@gmail.com

Zamjenici predstavnika ŠS VSŽ u Skupštini HŠS

Zdenko Brkić, Marko Lombarović i Darko Raguž.

ČLANOVI SKUPŠTINE ŠAHOVSKOG SAVEZA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

01. ŠK Borac, Bobota Mihajlo Marković
02. ŠK Bošnjaci, Bošnjaci Luka Golubičić
03. ŠD Croatia, Novi Jankovci Anto Majić
04. ŠK Dunav, Sotin Antun Lukić
05. OŠK Ivankovo, Ivankovo Mile Tomljenović
06. ŠK Komletinci, Komletinci Marko Lombarović
07. ŠK Markušica, Markušica Boško Tadić
08. ŠK Negoslavci, Negoslavci Zora Lukić
09. OŠK Nuštar, Nuštar Ćiril Domazet
10. ŠK Codeasy Vukovar Sanja Konjević
11. ŠK Slavonac, Gradište Branko Vidačković
12. ŠK Sloga, Borovo Lazar Bosić
13. ŠK Sloga, Pačetin Zoran Jozić
14. ŠK Šahovski centar Nexus Krunoslav Lešić
15. ŠK Šokadija, Babina Greda Ilija Rajković
16. ŠK Šokadija, Stari Mikanovci Hrvoje Šipić
17. ŠK Trpinja, Trpinja Nikola Maširević
18. ŠK Vinkovci, Vinkovci Luka Kalinić
19. ŠK Vukovar ’91, Vukovar Mario Zovko
20. GŠK Županja, Županja Borna Stjepić

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA ŠAHOVSKOG SAVEZA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Andrija Babić, Luka Kalinić, Marko Lombarović, Antun Lukić, Anto Majić, Miroljub Maširević, Ilija Rajković, Mile Tomljenović i Mario Zovko.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA ŠAHOVSKOG SAVEZA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Jovan Knežević, Ivan Švagelj i Skender Draškić.

KOMISIJA ZA MLADE I ŽENSKI ŠAH

Krunoslav Lešić, Nikola Maširević i Ilija Rajković.

LIKVIDATOR SAVEZA

Tomislav Kopić