Adresar

01. ŠK Borac, Bobota
Mihajlo Marković,
098608873
32000 Vukovar, Bobota, Patkovićeva 93 A

02. ŠK Bošnjaci, Bošnjaci
Mato Golubičić
091 324 3745
32275 Bošnjaci, Ljudevita Gaja 89

03. ŠD Croatia, Novi Jankovci
Anto Majić,
anto.majica@gmail.com 0994445551
32242, Slakovci, Novi Jankovci, Kolodvorska 43

04. ŠK Dunav, Sotin
Antun Lukić,
opcina-tompojevci@vk.t-com.hr 0976748470
32242 Slakovci, Tompojevci

05. ŠK Ilok, Ilok
sahklub.ilok@gmail.com
Mob 098/467-548-Jure Šućurović, 098/9162-684 Slavko Faletar
Adresa Ljudevita Gaja 29, 32236 Ilok

06. OŠK Ivankovo, Ivankovo
Mile Tomljenović,
oskivankovo@gmail.com 0992177463
32281 Ivankovo, Gorjani 77

07. ŠK Komletinci, Komletinci
Zvonko Matozan,
zvonko.matozan@gmail.com 0989058171
32252, Otok, Komletinci, B. Radića 73 A

08. ŠK Markušica, Markušica
Boško Tadić,
opcina-markusica@vk.t-com.hr 032563265
32213 Markušica, V. S. Karadžića 121 B

09. ŠK Negoslavci, Negoslavci
Miodrag Mišanović,
mmisanovic62@gmail.com 098270538
32000 Vukovar, Negoslavci, Petrovačka 34

10. OŠK Nuštar, Nuštar
Ćiril Domazet
099 24 12 454, 032 38 67 76
32221 Nuštar, Vinkovačka 34

11. ŠK Slavonac, Gradište
Branko Vidačković
095 51 71 719
bvidacko@gmail.com
32270 Županja, Vinkovačka 142

12. ŠK Sloga, Borovo
Lazar Bosić,
lazar.bosic48@gmail.com 0989146802
32000 Vukovar, Borovo, Ratarska 28

13. ŠK Sloga, Pačetin
Zoran Jozić,
zoran.jozic@net.hr 098676490
32000 Vukovar, Pačetin, Braće Nudić 13

14. ŠK Šahovski centar Nexus Županja
Krunoslav Lešić, 091 540 4309.
ss.sahovskicentar.nexus@gmail.com
32270 Županja, Petra Svačića 45

15. ŠK Šokadija, Babina Greda
Ilija Rajković
sk.sokadija.babinagreda@gmail.com, ilija1950@gmail.com 0995955508
32276 Babina Greda, Kralja Tomislava 4

16. ŠK Šokadija, Stari Mikanovci
Zdenko Brkić,
ante.brkic9@gmail.com 0993720337
32284 Stari Mikanovci, Kolodvorska 61

17. ŠK Trpinja, Trpinja
Nikola Maširević,
sahtrpinja@gmail.com 0911327255
32000 Vukovar, Trpinja, Velika 51

18. ŠK Vinkovci, Vinkovci
ŠK Vinkovci,
luka.kalinic@optinet.hr 0981699109
32100 Vinkovci, p.p.133

19. ŠK Vukovar ’91, Vukovar
Ilija Mutapčić
ilija.croatia@yahoo.com 098 975 28 98

20. GŠK ŽUPANJA, Županja
Andrija Babić
ababic202@gmail.com 098 269 219
32270 Županja, Viktora Sedelija 9.