Adresar

01. ŠK Borac, Bobota
Mihajlo Marković,
098608873
32000 Vukovar, Bobota, Patkovićeva 93 A

02. ŠDS Tolerancija-Plus, Vukovar, Vukovar
Milutin Lukić,
milutin.lukic@vu.t-com.hr, 0995749162
32000 Vukovar, Kriva Bara 31

03. ŠK Bošnjaci, Bošnjaci
Mato Golubičić
091 324 3745
32275 Bošnjaci, Ljudevita Gaja 89

04. ŠK Ilok, Ilok
sahklub.ilok@gmail.com
Mob 098/467-548-Jure Šućurović, 098/9162-684 Slavko Faletar
Adresa Ljudevita Gaja 29, 32236 Ilok

05. OŠK Ivankovo, Ivankovo
Mile Tomljenović,
oskivankovo@gmail.com 0992177463
32281 Ivankovo, Gorjani 77

06. ŠD Croatia, Novi Jankovci
Anto Majić,
anto.majica@gmail.com 0994445551
32242, Slakovci, Novi Jankovci, Kolodvorska 43

07. ŠK Komletinci, Komletinci
Zvonko Matozan,
zvonko.matozan@gmail.com 0989058171
32252, Otok, Komletinci, B. Radića 73 A

08. ŠK Markušica, Markušica
Boško Tadić,
opcina-markusica@vk.t-com.hr 032563265
32213 Markušica, V. S. Karadžića 121 B

09. ŠK Negoslavci, Negoslavci
Miodrag Mišanović,
mmisanovic62@gmail.com 098270538
32000 Vukovar, Negoslavci, Petrovačka 34

10. ŠK Šahovski centar Nexus
Krunoslav Lešić, 091 540 4309.
ss.sahovskicentar.nexus@gmail.com
32270 Županja, Petra Svačića 45

11. GŠK ŽUPANJA, Županja
Andrija Babić
ababic202@gmail.com 098 269 219
32270 Županja, Viktora Sedelija 9.

12. ŠK Sloga, Borovo
Lazar Bosić,
lazar.bosic48@gmail.com 0989146802
32000 Vukovar, Borovo, Ratarska 28

13. ŠK Sloga, Pačetin
Zoran Jozić,
zoran.jozic@net.hr 098676490
32000 Vukovar, Pačetin, Braće Nudić 13

14. ŠK Šokadija, Babina Greda
Ilija Rajković
sk.sokadija.babinagreda@gmail.com, ilija1950@gmail.com 0995955508
32276 Babina Greda, Kralja Tomislava 4

15. ŠK Šokadija, Stari Mikanovci
Zdenko Brkić,
ante.brkic9@gmail.com 0993720337
32284 Stari Mikanovci, Kolodvorska 61

16. ŠK Tompojevci, Tompojevci
Antun Lukić,
opcina-tompojevci@vk.t-com.hr 0976748470
32242 Slakovci, Tompojevci,

17. ŠK Trpinja, Trpinja
Nikola Maširević,
sahtrpinja@gmail.com 0911327255
32000 Vukovar, Trpinja, Velika 51

18. ŠK Vinkovci, Vinkovci
ŠK Vinkovci,
luka.kalinic@optinet.hr 0981699109
32100 Vinkovci, p.p.133

19. ŠK Vukovar ’91, Vukovar
Ilija Mutapčić
ilija.croatia@yahoo.com 098 975 28 98