Izvještajna sjednica Skupštine Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije

Na temelju članaka 26. Statuta Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije sazivam Izvještajnu sjednicu Skupštine Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije, koja će se održati u subotu 19. veljače 2022. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama Športskog društva ”Croatia” u Novim Jankovcima, Braće Radić 1 (nogometno igralište).
Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
– radnog predsjedništva
– zapisničara
– dva ovjerovitelja zapisnika
– povjerenstva za utvrđivanje broja nazočnih članova Skupštine
2. Izvješće povjerenstva za utvrđivanje broja nazočnih članova Skupštine
3. Izvješća o radu u 2021. godini
a) predsjednika Saveza
b) Nadzornog odbora
c) Povjerenstva za mlade
4. Rasprava po izvješćima i usvajanje istih
5. Promjena predstavnika u Skupštini Hrvatskog šahovskog saveza (1 člana)
6. Usvajanje Plana rada i Financijskog plana za 2022. godinu
7. Razno

SKUPŠTINA SAVEZA