KADETSKI TURNIR POVODOM PEDESET GODINA ŠAHA U TRPINJI 1973.-2023. U08, U13

KADETSKI TURNIR POVODOM PEDESET GODINA ŠAHA U TRPINJI 1973.-2023. U08, U13
Vrijeme održavanja: 23.09.2023.

kadetski turnir