Obrazac-za-prijavu-Medunarodni blitz turnir_Open Stitar 2022