Prijava turnira Žetvene svečanosti 2023

Kadetski turnir “Žetvene svečanosti 2023”. Tempo 15’+5″ /Bronstein/, 7 kola. Cerna, 06.07.2023.

Link / Prijava turnira_Žetvene svečanosti 2023