Vukovaru na dar mladi igraj šah!

Organizator: Šahovski klub „Slaven“ Vukovar
Suorganizator: Grad Vukovar. Šahovski savez Vukovarsko-srijemske županije.
Tehnička potpora: ŠK Šahovski centar Nexus

Mjesto i vrijeme: Vukovar, 30. travnja 2022. godine, Rodna kuća Lavoslava Ružičke, Ul.
Josipa Jurja Strossmayera 25

Pravo nastupa: Svi igrači sa Fide ID;
Open U20 /2002. i ml./, Open U16 /2006. i ml./, Open U12 /2010. i ml./

Chess-Results Server Chess-results.com – Vukovaru na dar mladi igraju šah, Open U12
Chess-Results Server Chess-results.com – Vukovaru na dar mladi igraju šah, Open U16
Chess-Results Server Chess-results.com – Vukovaru na dar mladi igraju šah, Open U20

raspis