Vukovaru na dar mladi igraju šah 2023.

Vukovar, 29.04.2023. Rapid: 15’+5″ /Fischer/, 7 kola. Rejtingira se kod Fide.

Open U12: / raspis/najava/rezultati
Open U16: / raspis/najava/rezultati
Open U20: / raspis/najava/rezultati